Ergotherapie bij dementie (EDOMAH)

EDOMAH: ergotherapie voor mensen met dementie en mantelzorgers thuis.


Dementie is een ziekte met ingrijpende gevolgen voor zowel degene die eraan lijdt als de directbetrokkenen. Dementie tast het geheugen aan en ook vaak het besef van tijd en oriëntatie. Het denkvermogen vertraagt en mensen kunnen minder goed situaties inschatten. Ze raken hun onafhankelijkheid kwijt en nemen minder deel aan sociale activiteiten. Dit alles beïnvloedt de kwaliteit van leven. De partner, kinderen of andere naasten voelen zich vaak hulpeloos met de situatie, terwijl er een steeds groter beroep op ze wordt gedaan.

Binnen de ergotherapie is er een specialisatie die zich richt op deze situaties en ondersteuning biedt aan thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers. De therapeut zoekt naar manieren waarop mensen voor hen betekenisvolle activiteiten kunnen blijven doen, terwijl tegelijkertijd de mantelzorger zoveel mogelijk wordt ontlast.

Veelvoorkomende klachten

- dementie gerelateerde klachten: verwardheid, geheugenproblemen, angst, agressie;

- weglopen, (ver)dwalen, onrust;

- verstoord dag/nachtritme;

- het niet (meer) geheel zelfstandig kunnen uitvoeren van algemeen dagelijkse levensverrichtingen (ADVL) zoals aan- en uitkleden, persoonlijke verzorging, koken, een boodschap doen, fietsen of autorijden, telefoneren etc.


Behandeling


De behandeling gebeurt altijd thuis bij de cliënt en start met een gesprek over de dingen die iemand belangrijk vindt en/of graag doet. Vaak komen hierbij taken en rollen aan bod, of deze door de ziekte veranderd zijn en wat dit voor iemand betekent. Een vergelijkbaar gesprek voert de ergotherapeut ook met de mantelzorger(s): hoe gaat het, wat is er veranderd door de ziekte en wat vinden mensen belangrijk?

Een volgende stap in de behandeling is observatie: de therapeut kijkt hoe iemand bepaalde bekende handelingen uitvoert. Wat gaat goed, wat is lastig of lukt niet meer en waarom niet? Vervolgens bekijkt de ergotherapeut de omgeving of situatie waarin activiteiten gebeuren. Dat kan bijvoorbeeld de keuken zijn bij iemand die graag kookt. Of de tuin voor wie van tuinieren houdt. De therapeut is gespecialiseerd in het adviseren over (praktische) oplossingen en let daarbij vooral goed op veiligheid.

Samen met de cliënt en mantelzorger stelt de ergotherapeut haalbare doelen op, geeft de knelpunten aan en bepaalt de prioriteiten. De behandeling kan daarna gericht zijn op het aanleren van handige strategieën, het coachen van de mantelzorger(s) of het aanpassen van de omgeving.

Goed om te weten

  • Ergotherapie voor mensen met dementie en hun mantelzorgers wordt gegeven door geschoolde ergotherapeuten die werken volgens de methode EDOMAH.
  • De behandeling kan worden aangevraagd door zowel de cliënt zelf als de mantelzorger.
  • Een verwijzing van de huisarts of specialist is nodig.
  • Ergotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering met een maximum van 10 uur per kalenderjaar; aanvullende verzekeringen vergoeden doorgaans meer uren.

Map

Vestigingen waar je
terecht kunt

Deze website maakt gebruik van cookies

De Haere gebruikt cookies om onze website te verbeteren en bezoekers te helpen bij het vinden van de juiste informatie. Dat doen we met functionele en analytische cookies. Je kunt aangeven welke cookies we mogen gebruiken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Alleen functionele cookies toestaan
Alle cookies toestaan