Preventieve beroepsgroepstraining

Automonteur, verzorgende, schoonmaker of tandarts: ieder vak heeft zijn eigen beroepsrisico’s. Wie voor langere tijd veelvuldig dezelfde handelingen verricht, heeft een grotere kans op overbelasting van een spiergroep of gewrichten. Automonteurs werken vanonder de brug vaak bovenhands en onder de motorkap juist gebogen, terwijl ramenwassers meer zijwaarts en naar boven reiken. De kunst is om een werkwijze aan te leren, die de kans op overbelasting of slijtage tot het minimum beperkt.

Contact opnemen over de cursus fysieke belasting

De Haere ontwikkelt en geeft hiervoor de cursus ‘Fysieke Belasting’, specifiek gericht op beroepsgroepen. Op verzoek van werkgevers doen we dat bijvoorbeeld meerder malen per jaar voor groepen nieuwe medewerkers als onderdeel van hun introductietraject. Of op gezette tijden als ‘bijscholing’ voor medewerkers die een bepaalde leeftijd bereiken en gebaat zijn bij een aangepaste manier van werken en bewegen.

Wat: Cursus Fysieke Belasting
Voor wie: groepen werknemers (8 – 12 deelnemers)
Doel klachten van spieren en gewrichten voorkomen door leren (her)kennen van beroepsrisico’s en aanleren van de juiste werkhoudingen, -methoden en bewegingen.
Door wie: bedrijfsfysiotherapeut
Waar bij De Haere en/of op de eigen werklocatie

Meer weten over de mogelijkheden voor uw medewerkers? Neem dan contact op met Henk Leemhuis, coördinator Werk & Gezondheid.