FitKids

Fitkids is een fitness- en oefenprogramma voor kinderen met een chronische ziekte of beperking die te weinig bewegen. Met dit programma leren ze weer plezier in bewegen te krijgen, waardoor zowel de fysieke als mentale conditie verbetert. Tijdens de lessen komen in groepsverband allerlei soorten sport- en spelactiviteiten aan bod en wordt daarnaast individueel getraind met fitnessapparatuur. De kinderen sporten tijdens de Fitkidslessen onder professionele begeleiding en er is altijd een kinderfysiotherapeut bij betrokken.

Contact opnemen over Fitkids

Voor wie?

Fitkids is er voor kinderen van 6 tot 18 jaar met een chronische ziekte of beperking, zoals bijvoorbeeld astma, taaislijmziekte, downsyndroom, diabetes, jeugdreuma, een motorische achterstand, autisme of een aangeboren hartafwijking. De kinderen worden meestal doorverwezen door een kinderarts of andere specialist.

GOED OM TE WETEN OVER FITKIDS

  • De Fitkidsgroepen zijn klein (maximaal 10 kinderen), waardoor de begeleiding persoonlijk en intensief is.
  • Een Fitkidsprogramma duurt gemiddeld 1 tot 1,5 jaar; tijdens dit traject worden de kinderen gestimuleerd om na afronding te kiezen voor een andere sportactiviteit in clubverband. Dit is ook nadrukkelijk één van de doelen van Fitkids.
  • Is Fitkids misschien iets voor uw kind? Probeer het eens, een proefles in één van de groepen is altijd mogelijk.
  • Fitkids is geen behandeling maar een sportactiviteit onder leiding van een (kinder)fysiotherapeut, waarvoor een contributie geldt. (Zie: lestijden & locaties). In sommige gevallen is (gedeeltelijke) vergoeding van de zorgverzekeraar mogelijk. Informeer hiernaar bij uw verzekeraar.
  • Meer informatie vindt u op www.fitkids.nl.
  • Binnen De Haere is een multidisciplinaire samenwerking met een kinderarts, kinderfysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist en een orthopedagoge. Samen vormen zij het multidisciplinaire kinderteam: ‘KIJK’. Lees verder.