KIJK Kinderteam

Maakt u zich zorgen over de ontwikkeling van uw kind? Heeft het moeite met praten of bewegen, het verwerken van informatie of zijn er gedragsproblemen? Dan kan de huisarts u doorverwijzen naar het KIJK Kinderteam, waar zorgprofessionals uit verschillende disciplines in één sessie samen naar uw kind kijken.

Voor wie

Het KIJK Kinderteam onderzoekt en beoordeelt kinderen die qua ontwikkeling en/of gedrag afwijken van leeftijdsgenoten. Dat kan variëren van problemen met praten, houding en beweging, drinken en eten of gedrag (huilbaby’s, niet luisteren, druk zijn of slecht te corrigeren).

contact1

Werkwijze

Met een verwijzing van uw huisarts kunt u een afspraak maken voor een intake bij het Kijk Kinderteam. Dit eerste onderzoek duurt ongeveer een uur en vindt plaats in onze praktijk in Bergentheim. Het Kinderteam bestaat uit een kinderfysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, orthopedagoog, GZ-psycholoog en kinderarts. Zij doen samen de eerste intake van uw kind, kijken of uw zorgen terecht zijn en welke hulp of aanvullende onderzoeken eventueel nodig zijn. Het team maakt een verslag met een voorlopige conclusie en aanbevelingen voor vervolgstappen, dat naar u en uw huisarts wordt gestuurd.

Vervolgstappen

De conclusie kan bestaan uit:

  • de constatering dat er geen reden is tot ongerustheid;
  • het advies voor verder onderzoek door één of meer van teamspecialisten;
  • behandeling door één of meer van de teamspecialisten;
  • doorverwijzing naar een andere specialist of zorginstantie;

Wie kijkt er mee

De kinderfysiotherapeute is Germette Timmerman; zij let op de grove motoriek (bewegingen, balans, spierkracht enzovoort).

De ergotherapeute (Marianne Groenen) beoordeelt de fijne motoriek, de verwerking van prikkels en hoe kinderen handelen: kan uw kind bepaalde vaardigheden doen die bij zijn leeftijd horen (een torentje bouwen, veters strikken etc.).

De logopediste is Marjoleine Huitema en zij kijkt naar de ontwikkeling van de verbale en non-verbale communicatie en interactie tussen u en uw kind. Ze onderzoekt ook het mondgedrag en de reflexen.

De orthopedagoge (Marijn Snoek) let tijdens de screening vooral op het spel, de emoties, het contact en de initiatieven van uw kind. De GZ-psycholoog is Anne-Marie Snoek.

Kinderarts Ingrid Fagel kijkt tenslotte naar hoe uw kind zich in algemene zin gedraagt en functioneert. In sommige gevallen kan ze een lichamelijk onderzoek doen, waarbij wordt gekeken naar de organen en het zenuwstelsel.

Aanmelding

U kunt zich met een verwijzing van de huisarts aanmelden voor een intake bij de vestiging van De Haere in Bergentheim.
De kosten van de screening worden vergoed door de zorgverzekeraar.