Vergoedingen

Welke zorgverzekering moet ik kiezen? Dit is een vraag die vaak aan ons gesteld wordt. Een lastige vraag omdat dit van meerdere factoren afhangt. Klik hier om zorgverzekeringen met elkaar te vergelijken.

Sinds 2006 heeft u voor fysiotherapie geen verwijzing meer nodig van uw huisarts of specialist. U kunt dus op eigen initiatief een afspraak maken. Dit noemen wij DTF, dat staat voor Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie.

Of uw zorgverzekeraar fysiotherapie vergoedt hangt af van de dekking van uw polis en de aard van de aandoening die u heeft. Dat klinkt eenvoudig, maar is soms toch lastig. De Haere krijgt vaak vragen zoals ‘Wat is een chronisch indicatie of aandoening, en hoe zit het dan met vergoeding?’ Daarom hebben we een schema gemaakt waarmee u snel kunt zien of en hoe fysiotherapie vergoed wordt.

 

Klik op het schema voor een vergroting.

*chronische aandoening
Hier bestaat vaak onduidelijkheid over. De term ‘chronisch’ zorgt voor deze verwarring. Voor de verzekering geldt het volgende: Een overzicht van de chronische aandoeningen staan op een zogenaamde chronische lijst. Deze lijst kunt u vinden in Besluit Zorgverzekering bijlage 1 van de rijksoverheid. Uw fysiotherapeut kent deze lijst en is op de hoogte van de spelregels. Ook uw zorgverzekeraar is hiervan op de hoogte. Alleen een medisch specialist ((huis)arts) kan bepalen of er sprake is van een chronische aandoening. Wanneer deze aandoening is vastgesteld, kan de (huis)arts of specialist u een verwijzing geven voor de fysiotherapeut.

**aanvullende verzekering
Onder een aanvullende zorgverzekering verstaan wij een verzekering die zorg dekt die niet valt onder de basisverzekering. In tegenstelling tot de basisverzekering, is een aanvullende zorgverzekering niet verplicht en bestaat er ook geen acceptatieverplichting voor de zorgverzekeraar.

***basis verzekering
De basisverzekering is een verplicht onderdeel van uw zorgverzekering. Met deze basisverzekering is iedere Nederlander verzekerd van noodzakelijke medische zorg.  Zorgverzekeraars moet iedereen accepteren die zich voor een basisverzekering aanmeldt.


Hoeveel behandelingen u vergoed krijgt, hangt af van uw verzekeraar. Met de zorgvergoedingcheck op onze website kunt u zien hoeveel uw verzekeraar vergoedt.

Eigen risico of niet?
Vergoedingen vanuit de basisverzekering vallen onder het eigen risico. Uw verplichte eigen risico is alleen van toepassing op vergoeding fysiotherapie vanuit de basisverzekering. Wordt uw behandeling vergoed vanuit de aanvullende verzekering dan geldt hiervoor geen eigen risico.

Natura of Restitutie polis
Hoe u de kosten voor fysiotherapie vergoed krijgt hangt af van de soort verzekering die u heeft. Wanneer u een “in natura” verzekering heeft, ontvangen wij de kosten van uw fysiotherapie rechtstreeks van uw verzekering. Daar hoeft u niets voor te doen. Wanneer u een “restitutie” verzekering heeft ontvangt u van ons een factuur voor de behandelingen. Wanneer uw verzekering de behandeling dekt, kunt u de kosten (deels) bij uw verzekeraar declareren. Het kan zijn dat u nog wat moet bijbetalen. Vergelijk daarvoor de vergoeding met onze tarieven.