Hart- en Vaatziekten

Hart- en vaatziekten is een verzamelnaam voor verschillende ziekten van het hart en de bloedvaten. De meest voorkomende aandoeningen zijn pijn op de borst (angina pectoris), hartinfarct en beroerte (herseninfarct).

Beweegprogramma Hartrevalidatie

Wie moet revalideren na een hartoperatie of hartfalen kan –na het eerste traject in het ziekenhuis- terecht bij De Haere. Bij de eerste intake gaan we uitgebreid in op uw huidige gezondheid, symptomen, klachten, eventuele angsten én doelen. Vervolgens stellen we een individueel behandelplan op en gaat het trainingstraject van start, waar ook educatie en evaluatie onderdeel van uitmaken. U kunt deelnemen aan groepstrainingen onder deskundige begeleiding; veiligheid, maar ook plezier en contacten met lotgenoten staan hierbij centraal.

Het doel:

  • uw fysieke belastbaarheid in stand houden en waar mogelijk verbeteren
  • het leren uitvoeren van door u zelf aangegeven activiteiten
  • u zo goed mogelijk leren omgaan en functioneren met eventuele beperkingen.

GOED OM TE WETEN:

  • Hartrevalidatie is een onderdeel van een normale fysiotherapiebehandeling. Bent u verzekerd dan vallen ook de kosten van hartrevalidatie hieronder.