Hart-, Vaat- en Longaandoeningen

Hart-, vaat- en longaandoeningen omvatten een breed scala aan lichamelijke aandoeningen. Lijdt u aan COPD, bent u herstellend van een hart- of herseninfarct, heeft u last van hartfalen of etalagebenen? De Haere heeft hiervoor verschillende herstel- en revalidatieprogramma’s, die specifiek zijn afgestemd op uw klachten, zowel individueel als in groepsverband.

Ook zijn wij lid van het Hart, Vaat en Long netwerk

Hart- en Vaatziekten
COPD
Etalage benen (Claudicatio Intermittens)