KETP Nederland

Onze ergotherapie praktijk is aangesloten bij KETP Nederland

Dit is voor u belangrijk, omdat dit een garantie is op kwalitatief hoge kinderergotherapie. Ketp Nederland is hét kwaliteitsnetwerk voor en door vrijgevestigde kinderergotherapeuten, waarbij al meer dan 100 kinderergotherapeuten verspreid over heel Nederland zijn aangesloten. Ketp Nederland biedt de kinderergotherapeut producten, kennis, onderlinge mogelijkheden tot informatie uitwisseling en samenwerking. Op deze manier wordt een eenduidig en hoog kwaliteitsniveau op gebied van behandeling en (product) ontwikkeling door een deelnemende kinderergotherapeut geboden. Alle deelnemende kinderergotherapeuten zijn geauditeerd of daarnaar op weg.

contact1

Door deelname aan Ketp Nederland worden kinderergotherapeuten op de hoogte gebracht van de meest actuele maatschappelijke en vakinhoudelijke ontwikkelingen. Alle deelnemende kinderergotherapeuten hebben toegang tot een netwerkboek, waardoor ze van elkaars kennis, specialisaties en ervaring gebruik kunnen maken.
Ketp Nederland is een serieuze gesprekspartner van de beroepsvereniging Ergotherapie Nederland en van de verschillende zorgverzekeraars.

Kwaliteit
Ketp Nederland biedt deelnemende kinderergotherapeuten een kwaliteitshandboek, waarin de kwaliteit van de bedrijfsvoering en de behandeling van de kinderergotherapeut eenduidig en toetsbaar zijn beschreven. Dit maakt dat u zekerheid heeft van goede kinderergotherapie. Dit is onder andere merkbaar in kinderergotherapie die meegaat met landelijke ontwikkelingen, een transparant georganiseerde praktijk waarbij cliënttevredenheid in kaart wordt gebracht en waarbij multidisciplinaire samenwerkingsverbanden vastliggen. Deelname door een kinderergotherapeut aan Ketp Nederland biedt de zekerheid dat er specialisaties op het gebied van kinderergotherapie in huis zijn.

De titel “kinderergotherapeut” is nog geen erkende specialisatie. Ketp Nederland maakt daarom transparant welke ergotherapeut wel verder gespecialiseerd is in kinderergotherapie.

Voor meer informatie zie www.ketp.nl

Ketp Nederland een kwaliteitsnetwerk voor en door kinderergotherapeuten

Ketp Nederland is hét kwaliteitsnetwerk voor en door vrijgevestigde kinderergotherapeuten bestaande uit meer dan 100 kinderergotherapeuten verspreid over heel Nederland. Ketp Nederland biedt de kinderergotherapeut producten, kennis, onderlinge mogelijkheden tot informatie uitwisseling en samenwerking. Op deze manier wordt een eenduidig en hoog kwaliteitsniveau op gebied van behandeling en (product) ontwikkeling door een deelnemende kinderergotherapeut geboden.