EDOMAH

Wat is EDOMAH?
Ergotherapie bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers aan huis (EDOMAH)

contact1

Dementie
Dementie heeft verstrekkende gevolgen voor de cliënt en direct betrokkenen.
Het geheugen gaat achteruit en het besef van tijd en oriëntatie kan verloren
gaan. Het denken kan vertraagd worden en het inschatten van situaties
verloopt moeizamer. De cliënt verliest zijn onafhankelijkheid en de deelname
aan sociale activiteiten vermindert. Hiermee vermindert ook de kwaliteit
van leven. Mantelzorgers (partner, kind, familielid, vriend) voelen zich vaak
hulpeloos met de situatie, terwijl er steeds meer beroep op hen wordt gedaan.

Ergotherapie en dementie
Dementie is van grote invloed op ons dagelijks handelen. Als ergotherapeut
houden we ons bezig met de vraag: Op welke manier is het mogelijk dat de
cliënt met dementie zo lang mogelijk voor hem betekenisvolle activiteiten
kan blijven uitvoeren en de mantelzorger zoveel mogelijk wordt ontlast?

Ik heb het altijd leuk gevonden om de warme maaltijd te bereiden. Sinds het bekend is dat ik dementie heb, vertrouwt mijn vrouw het niet meer dat ik alleen in de keuken bezig ben. Met de ergotherapeut heb ik de keuken handig ingericht en volg ik een vast stappenplan waardoor ik op een veilige manier een heerlijke maaltijd op tafel tover.

Hoe werken wij?
De behandeling vindt thuis plaats. Om zo goed mogelijk aan te kunnen
sluiten bij de cliënt en zijn mantelzorger zijn de volgende stappen nodig:

 • Een gesprek met cliënt over de dingen die hij/zij belangrijk vindt om te
  doen. Dit zal vaak gaan over welke taken en rollen men had, wat er nu
  anders is, waar men tegen aanloopt en wat dat voor hen betekent.
 • Een gesprek met de mantelzorger over hoe het gaat, wat veranderd is
  en wat de mantelzorger belangrijk vindt.
 • Eén of meerdere observaties van handelingen die de cliënt gewend is
  te doen. Om na te gaan wat goed gaat, wat lastig is of niet lukt en zo een
  indruk te krijgen waardoor dit veroorzaakt wordt en waar mogelijke
  aangrijpingspunten liggen voor compensatie.
 • In kaart brengen van de omgeving waar de activiteiten plaatsvinden.
  De ergotherapeut is gespecialiseerd in het adviseren van mogelijke
  aanpassingen, ook met het oog op de veiligheid.
 • Gezamenlijk wordt bepaald aan welke doelen gewerkt gaat worden,
  wat de knelpunten zijn en waar de prioriteiten liggen.
 • De aandacht kan liggen op het aanleren van strategieën, het coachen
  van de mantelzorger of het aanpassen van de omgeving.

GOED OM TE WETEN:

 • Ergotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering, max. 10 uur per kalenderjaar.
 • Het is mogelijk om zowel voor de cliënt, als de mantelzorger behandeling aan te vragen.
 • Verwijzing van een huisarts of specialist is noodzakelijk.
 • Ergotherapie bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers wordt uitgevoerd door ergotherapeuten die geschoold zijn in het werken volgens de methode EDOMAH.