Opleidingspraktijk

De Haere is een opleidingspraktijk voor toekomstige fysio- en ergotherapeuten en deelt daarnaast ook veel kennis en expertise met studenten, collega’s en andere zorgprofessionals, zoals (huis)artsen en specialisten. Hiervoor hebben we een digitale kennisbank opgesteld, die via een inlog bereikbaar is. Hierin staan bijvoorbeeld speciale oefenprotocollen voor allerlei gewrichtsaandoeningen, onderzoeksformulieren en vragenlijsten. Zie: Protocollen & Downloads.

De Haere contact

Stagiaires
Als opleidingspraktijk biedt De Haere stageplekken aan 4e-jaars studenten, die onder begeleiding van een fysio-/ergotherapeut patiënten onderzoeken en behandelen. Vanzelfsprekend gelden voor onze stagiaires dezelfde strenge (beroeps)eisen met betrekking tot kwaliteit en privacy als voor onze eigen therapeuten. Naast behandeling doen studenten ook regelmatig onderzoek naar verbeteringen van het therapeutisch proces. De Haere werkt nauw samen met Saxion Hogeschool Enschede, Hanze Hogeschool Groningen, Thim van der Laan Utrecht en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Aanmelding stageplek.