Scholing & Netwerken

Onze therapeuten zijn allemaal HBO-opgeleid en gediplomeerd. Daarnaast beschikken ze over erkende aanvullende en/of gespecialiseerde opleidingen en zijn ze aangesloten bij relevante vakverenigingen en/of netwerken voor bij- en nascholing en kennisoverdracht:


De arbeidsfysiotherapeuten van De Haere zijn aangesloten bij de NVBF (Nederlandse Vereniging voor Bedrijfs- en arbeidsfysiotherapeuten). Deze vakvereniging staat voor kwaliteit en verzorgt tevens nascholing. De Haere zelf is ook actief binnen de landelijke netwerken FysErgo, Ergo-Optima en Ergo Control.


Claudicatio Intermittens: de fysiotherapeuten van De Haere die zich hebben gespecialiceerd in claudiacatio intermittens hebben een erkende opleiding afgerond op het gebied van Claudicatio Intermittens en zijn aangesloten bij ClaudicatioNet.


Echografie: De fysiotherapeuten die zich bij de Haere gespecialiseerd hebben in echografie hebben allemaal de opleiding MusculoSkeletal Ultrasound (MSU) met goed gevolg afgesloten. Deze opleiding is erkend en geaccrediteerd door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Daarnaast worden specialisatie- en vervolgcursussen gevolgd en de literatuur op het gebied van echografie gevolgd.
De Haere is aangesloten bij EchoNetwerk Twente.


De Kinderfysiotherapeuten van De Haere volgden allemaal de Master Kinderfysiotherapie bij Avansplus in Breda. Ook zijn wij aangesloten bij het landelijke netwerk FitKids


Kinderergotherapeuten: Ketp Nederland is hét kwaliteitsnetwerk voor en door vrijgevestigde kinderergotherapeuten. Het biedt de kinderergotherapeut producten, kennis, onderlinge mogelijkheden tot informatie uitwisseling en samenwerking. www.ketp.nl


De manueel therapeuten van De Haere volgden allemaal de Master Manueel Therapie aan de Stichting Opleidingen Musculoskeletale Therapie (SOMT) in Amersfoort.


De Oedeem fysiotherapeuten van De Haere hebben een erkende opleiding afgerond op het gebied van lymfologie en/of oncologie. Onze oedeemtherapeuten zijn aangesloten bij de NVFL (Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen de Lymfologie): een vakvereniging voor kwaliteitsborging en nascholing.


Sportfysiotherapeuten: onze NVFS – sportfysiotherapeuten® zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg, een beroepsinhoudelijke organisatie en onderdeel van de KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie). En ook aangeloten bij het regionetwerk Sportfysio-Oost


Schouderspecialisatie: Een aantal van onze fysiotherapeuten zijn aangesloten bij het landelijk netwerk www.schoudernetwerk.nl en www.schoudernetwerktwente.nl