Opening Beweegtuin in Haarle

Haarle – Vrijdagmiddag 13 april heeft wethouder Johan Coes om 16.00 uur, samen met een aantal inwoners de ‘Beweegtuin Haarle’ geopend, direct naast multifunctioneel centrum Sportorant aan de Veldkampsweide. Met deze opening komt een einde aan een intensieve periode van twee jaar voorbereiding.

Het terrein naast Sportorant is eigendom van de gemeente en werd in het verleden wel gebruikt als hangplek door jongeren. De ‘groene jungle’ zorgde dan ook regelmatig voor overlast voor omwonenden. In het kader van een complete opknapbeurt van Sportorant heeft een werkgroep zich ook gebogen over de nieuwe invulling van dit terreintje. Een aantal beweegtoestellen stimuleert nu diverse doelgroepen in Haarle om meer en beter te bewegen. Denk met name aan ouderen en mensen met een lichamelijke beperking. De aantrekkelijke groene uitstraling moet van zowel de beweegtuin als Sportorant een ontmoetingsplek maken voor de hele gemeenschap. De directe aansluiting van Sportorant met omliggende woningen en bijzondere woonvormen in de directe nabijheid draagt daaraan bij. Zeven gebruikersgroepen, waaronder de handbal- en voetbalvereniging en basisschool ’Op Weg’ hebben inmiddels een intentieovereenkomst getekend om de toestellen de komende twee jaar regelmatig te gaan gebruiken. Zij worden daarbij geïnstrueerd door fysiotherapiepraktijk De Haere.

Het project is een schoolvoorbeeld van goede samenwerking. Het college werkte graag mee. Ambtenaren van de gemeente Hellendoorn zorgden voor hulp en goede raad bij de ontwikkeling en subsidiëring van het project. De uitvoering werd ter hand genomen door lokale bedrijven en een groot aantal inwoners heeft concreet de handen uit de mouwen gestoken waardoor een aanzienlijke kostenbesparing kon worden gerealiseerd.